Thông tin chung • Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
 • Tên tiếng anh: Phu My Water Supply Joint Stock Company
 • Tên viết tắt: Phu My Wasuco
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
 • Đăng ký lần đầu: Số 4903000133 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 29/11/2004 vốn điều lệ là 24.578.000.000 đồng.
  • Đăng ký thay đổi lần thứ 9: Số 3500677525 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 05/07/2019.
  • Vốn điều lệ là: 400.000.000.000 đồng.
 • Địa chỉ: Số 02 Độc Lập, KP.Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT
 • Số điện thoại: 02543.876576
 • Số fax: 02543.922009 
 • Website: www.pmw.vn
 • Email: capnuocphumy@pmw.vn

Tin liên quan