PhuMy Wasuco miễn giảm tiền nước cho một số trường hợp bị ảnh hưởng Dịch Covid


Với tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng động, PMW đồng hành cùng Chính quyền tỉnh BR-VT thực hiện miễn giảm tiền nước sinh hoạt cho một số trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại địa bàn do Công ty phụ trách cấp nước. Cụ thể như sau:

1. Miễn tiền nước cho toàn bộ các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19   hoạt động theo Nghị quyết 16/NQ/CP.

2. Miễn giảm tiền nước cho các hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia và chuẩn nghèo của Tỉnh; Các phòng trọ có người lao động bị ngừng việc, mất việc đang thuê ở. Khối lượng nước được miễn giảm không vượt quá mức sử dụng trung bình hàng tháng trong thời gian qua.

3. Thời gian thực hiện miễn giảm : trong 3 tháng kể từ ngày 19/7/2021, thời điểm bắt đầu thực hiện quyết định của UBND Tỉnh giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh.

Đề nghị các chủ nhà trọ thuộc trường hợp trên liên hệ Tổng đài CSKH PhuMy Wasuco 02543 876576 để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng!

File đính kèm :
File 1: chi tiết