Thủ tục đề nghị cấp nước cho dự án


THỦ TỤC LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚC CHO DỰ ÁN

Để xin cấp nước cho dự án các bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Chuẩn bị dự án

    Thiết kế cơ sở hệ thống cấp nước của dự án phải có văn bản thỏa thuận giữa Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ   và chủ đầu tư.

 

2. Triển khai thi công

   Chủ đầu tư có công văn đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ phối hợp giám sát. Chủ đầu tư và Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ sẽ cùng nghiệm thu vật tư (đúng tiêu chuẩn & chủng loại như đã thỏa thuận), nghiệm thu thi công lắp đặt.

3. Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

  • Sau khi thi công xong, chủ đầu tư có công văn gửi công ty Công ty cổ phần cấp nước  Phú Mỹ về việc nghiệm thu áp lực, súc xả và đấu nối đưa hệ thống cấp nước của dự án vào sử dụng.
  • Chủ đầu tư gửi cho Công ty cổ phần cấp nước  Phú Mỹ một bộ bản vẽ hoàn công hệ thống cấp nước dự án và các biên bản nghiệm thu. Chúng tôi sẽ lập chiết tính súc xả & cử người súc xả đấu nối hệ thống cấp nước dự án vào mạng lưới chung.

Tin liên quan